سند ازدواج یک مدرک رسمی بسیار مهم صادر شده از دفاتر رسمی ثبت ازدواج می‌باشد که مشخص کننده جاری شدن عقد به صورت دائم یا موقت میان زوجین است. بدون شک ترجمه رسمی سند ازدواج در بسیاری از موارد نیاز خواهد بود و در ادامه به چند مورد اشاره خواهیم کرد. با دارالترجمه رسمی تهران ترنسلیت همراه باشید:

ترجمه رسمی سند ازدواج

زوجین در حین تنظیم سند ازدواج می‌توانند شروط مختلف و خاصی را با توافق طرف مقابل در این سند ذکر کنند. برای اطلاع از شرایط 12 گانه سند ازدواج و کسب اطلاعات مهم و کاربردی می‌توانید به سایت یاسا مراجعه نمایید.

ترجمه رسمی سند ازدواج در چه مواردی مورد استفاده قرار می‌گردد؟

به طور قطع برای اخذ انواع مختلف ویزای کاری، توریستی و یا غیره به ترجمه رسمی سند ازدواج نیاز پیدا خواهید کرد. یکی از مهم‌ترین مواردی که در آن به ترجمه رسمی سندازدواج نیاز پیدا خواهید کرد ویزای پیوست به همسر یا پیوست به خانواده می‌باشد!

سند ازدواج برای اثبات روابط خانوادگی در زمینه ویزای پیوست به همسر به خصوص برای دریافت ویزای کشور آلمان که امروزه با تقاضای بسیار زیادی روبرو شده است و چه  در موارد دیگر بهترین مدرک در کنار شناسنامه برای اثبات روابط خانوادگی به شمار می‌رود.

نکته مهم: برای دریافت ویزای پیوست به همسر از کشور آلمان اصلی ترین مدارک شناسنامه و سند ازدواج زوجین می‌باشد.

به جز این دو مدرک ذکر شده سند دیگری که مشخص کننده ازدواج دو شخص می‌باشد موردقبول قرار نمی‌گیرد. بنابراین بسیار ضروری است که در صفحه دوم شناسنامه ازدواج دو طرف ثبت شده باشد و اصل سند ازدواج و یا کپی آن را به همراه سایر مدارک جهت ترجمه به دارالترجمه رسمی ارائه بدهید.

سند ازدواج معتبر  دارای چه مشخصاتی می‌باشد؟

اولین و مهم ترین مشخصه یک سند ازدواج معتبر شماره سریال و مهر برجسته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه مشخصات جاری کنند صیغه ازدواج می‌باشد.

توجه داشته باشید که شرط اصلی برای تایید و ترجمه رسمی یک سند ازدواج، ضمیمه بودن اصل شناسنامه یکی از زوجین می‌باشد و هیچ سند ازدواجی به تنهایی و بدون اصل شناسنامه تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را دریافت نخواهد کرد.

ترجمه رسمی کپی سند ازدواج

به طور معمول شرایط ارائه تاییدیه نسخه اصل یک سند ازدواج با کپی آن توسط دادگستری و وزارت امورخارجه تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

رونوشت سند ازدواج نیز مانند اصل سند باید دارای مهر برجسته سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و شناسنامه یکی از زوجین ضمیمه آن شود. درواقع کپی برابر اصل سندازدواج قابل ترجمه رسمی می‌باشد.

در صورت مفقود یا مخدوش شدن  همچنین به وجود آمدن هر مشکل دیگر برای اصل سند ازدواج دفترچه‌ای، باید د اسرع وقت با در دست داشتن شناسنامه هر دو طرف به دفتر ثبت ازدواج مربوطه مراجعه کنید و رونوشت ازدواج خود را دریافت نمایید.

ترجمه رسمی سند ازدواج در صورت ناخوانا بودن متن و شرایط

اگر متن اصلی یا شرایط ضمن عقد در سند دفترچه ای ازدواج و یا در رونوشت آن ناخوانا باشد صاحب سند موظف است اطلاعات دقیق و صحیح را به صورت کتبی به دارالترجمه رسمی اطلاع دهد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در پیدا کردن متن اصلی در ترجمه‌ پایانی کلمه “illegible” ثبت خواهد شد.

مراحل دریافت مهر دادگستری و امور خارجه برای سند ازدواج چگونه است؟

برخی از متقاضیان تصور می کنند که ترجمه رسمی مدارک از جمله سند ازدواج به معنای دریافت مهر دادگستری و وزارت امور خارجه می‌باشد در صورتی که ترجمه مدارک شما حتی اگر تنها دارای مهر مترجم باد نیز ترجمه رسمی به شمار می‌آید. توجه داشته باشید که دارالترجمه رسمی باید ترجمه رسمی سند ازدواج شما را بر روی سربرگ قوه قضاییه به همراه مهر و امضای مترجم مسئول به شما تحویل بدهد. پس از دریافت ترجمه رسمی سند ازدواج برای دریافت مهر دادگستری و امور خارجه باید به نکات زیر توجه نمایید:

نکته اول:  برای دریافت تاییدات، شناسنامه یکی از زوجین باید جهت ضمیمه سند ازدواج به دادگستری و وزارت امور خارجه تحویل داده شود. این شناسنامه تنها در صورتی مورد قبول واقع می‌شود که در صفحه اطلاعات همسر تمامی اطلاعات همسر به همراه مهر دفترخانه رسمی ازدواج وجود داشته باشد.

نکته دوم: سند ازدواج موقتی که در دفترخانه رسمی ازدواج تنظیم شده و دارای مهر ثبت ازدواج باشد قابل تایید دادگستری و وزارت امور خارجه نیز می‌باشد.